Direktorica škole organizovala je svečani prijem za učenike koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na školskim takmičenjima. Direktorica je čestitala učenicima i zahvalila se na dostojanstvenom predstavljanju naše škole na održanim kantonalnim takmičenjima. U školskoj 2022/2023. godini na školskim takmičenjima najuspješnjiji su bili:
MATEMATIKA 6. RAZRED
1. Faruk Ačkar i Faruk Zlomušica
2.Omar Tule
3.Madžid Gosto
MATEMATIKA 7. RAZRED
1. Hamza Dedić
2.Šejma Šemić
3. Delila Kebo
MATEMATIKA 8. RAZRED
1.Lejla Šator
2. Nadija Gološ
3. Naida Špago
MATEMATIKA 9. RAZRED
1. Bakir Ačkar i Ismihana Golić
2. Elma Pobrić
3. Selman Krhan
TURSKI JEZIK 7. RAZRED
1. Adna Radoš
2. Elma Faladžić
3. Ilhana Šuta
TURSKI JEZIK 8. RAZRED
1. Amila Tulić
2. Emina Tucović
3. Fatima Jelovac
TURSKI JEZIK 9. RAZRED
1. Rejhana Pobrić
2. Sunita Terko
3. Hana Balavac i Madžid Pobrić
ENGLESKI JEZIK 6. RAZRED
1. Faruk Zlomušica i Iman Stranjak
2. Omar Tule
3. Faruk Ačkar
ENGLESKI JEZIK 7. RAZRED
1. Adea Čolaković
2. Šejma Šemić
3. Ena Kolašinac
ENGLESKI JEZIK 8. RAZRED
1. Naida Špago
2. Lejla Šator
3.Nadija Gološ
ENGLESKI JEZIK 9. RAZRED
1. Elma Pobrić
2. Ismihana Golić
3. Hana Lulić
ISLAMSKA VJERONAUKA 8. RAZRED
1. Fatima Jelovac
2. Amina Tojaga
3. Emina Tucović
ISLAMSKA VJERONAUKA 9. RAZRED
1. Hana Lulić
2. Lejla Elezović
3. Selman Krhan
FIZIKA 9. RAZRED
1. Bakir Ačkar
2. Selman Krhan
3. Rejhana Pobrić
NJEMAČKI JEZIK 9 . RAZRED
1. Elma Pobrić
2. Ena Količić
3. Selman Krhan
Čestitamo svima i želimo da i u budućnosti nastave nizati uspjehe!