SEKCIJE U ŠKOLSKOJ 2021/22. GODINI

R.br. Vannastavne aktivnosti Nastavnik voditelj

 (V – IX)

Nastavnik voditelj

(I – V)

1. Dramsko – recitatorska  sekcija Džiho Aida

Hanić Asija 

Šuta Elmina

Džiho – Redžić Amra

2. Likovna sekcija Jazvin Besada Ćatić Senada

Ramić Adisa

3. Muzička sekcija-hor Belma Jazvin – Serdarević Džiho Sabina

Pehilj Aldina

4. Ekološka sekcija Rahimić Adisa

Stranjak Adem

Husić Ajla

Gološ Amna

5. Informatička sekcija Brekalo Aziz /
6. Sportska sekcija Šuta Nedžad /
7. Ritmička sekcija Fazlić Alema Šuta  Sabina

Kurtović Rialda

8. Kreativna sekcija Šemić Đenita Torlo Zerina

Baralija Emira

9. Folklorna sekcija Mrgan Dževada

Anela Kodro, Azra Čelebić

/
10. Sekcija Islamske vjeronauke Krhan Suada

Pobrić Sejo

Krhan Suada

Pobrić Sejo

11. Šahovska sekcija Enes Džiho                        /