VIJEĆE RODITELJA I ŠKOLE

Roditelji imaju pravo i obavezu, u interesu svoje djece učestvovati u odlučivanju o pitanjima značajnim za rad škole i funkcioniranje obrazovnog sistema uopće. U tom smislu u školi se formira Vijeće roditelja i škole, a čine ga po jedan predstavnik svakog odjeljenja. Članove predstavnika roditelja u Vijeću biraju roditelji na roditeljskom sastanku. Predstavnike nastavnika bira Nastavničko vijeće.

Vijeće roditelja radi na:

 • poboljšanju materijalnih uslova i kvaliteta rada škole
 • obezbjeđuje aktivno sudjelovanje roditelja u radu škole, te bira i nominira predstavnike roditelja u Školski odbor
 • uključuje roditelje u pedagoški rad i program škole, te predstavlja stavove roditelja Školskom odboru i svim zainteresiranim
 • obavještava Školski odbor i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresirane strane o svim pitanjim vezanim za rad i rukovođenje škole
 • radi na pravima, interesima i obavezama učenika, roditelja i nastavnika
 • radi na unaprijeđenju komunikacije i odnosu roditelj – učenik – nastavnik
 • prati, proučava i donosi prijedloge za poboljšanje učenja i vladanja učenika
 • podstiče volonterski rad roditelja u razne školske projekte
 • radi na edukaciji roditelja, učenika i nastavnika
 • radi na promovisanju škole i sarađuje sa širom društvenom zajednicom
 • radi i druge poslove utvrđene Pravilima škole i Pravilima o radu Vijeća