VIJEĆE UČENIKA I ŠKOLE

Vijeće čine učenici i nastavnici koji sarađuju s njima.

Predstavnike odjeljenjabiraju učenici na času odjeljenske zajednice tako da se iz svakog odjeljenja izabere po jedan predstavnik.

Funkcije Vijeća učenika:

  • Promoviše interese škole u zajednici na čijoj lokaciji se škola nalazi
  • Podstiče angažman učenika u radu škole
  • Informiše školski odbor o svojim stavovima kad ocijeni da je to potrebno
  • obezbjeđuje aktivno sudjelovanje učenika u radu škole
  • radi na pravima, interesima i obavezama učenika