ZAPOSLENICI U 2021 / 2022.  ŠKOLSKOJ GODINI

  1. Podaci o direktoru, stručnim saradnicima i administrativnom osoblju
Red. br. Ime i prezime Radno mjesto
  1.  
Sadeta Zlomužica Direktorica
  1.  
Zineta Bilal Sekretar škole
  1.  
Obad Aida Računovodstveno – administrativni radnik
  1.  
Alenka Čolaković – Avdić Pedagog
  1.  
Semira Crnomerović Bibliotekar

 

  1. Podaci o nastavnom osoblju
Red. br. Ime i prezime Predmet
1.       Džiho Aida Bosanski jezik i književnost
2.       Hanić Asija Bosanski jezik i književnost
3.       Ivanković Senija Matematika i fizika
4.       Šemić Đenita Matematika i fizika
5.       Džiho Enes  Matematika i fizika
6.       Isić Zekira Engleski jezik
7.       Fazlić Alema Engleski jezik
8.       Jazvin Besada Likovna kultura
9.       Jazvin –Serdarević Belma Muzička kultura
10.    Šuta Nedžad Tjelesni i zdrav.odgoj
11.    Rahimić Adisa Biologija i hemija
12.    Stranjak Adem Bilogija i hemija
13.    Mrgan Dževada Historija i geografija
14.    Husnić Adisa Historija i geografija
15.    Brekalo Aziz Tehnički odgoj i informatika
16.    Krhan Suada Islamska vjeronauka
17.    Pobrić Sejo Islamska vjeronauka
18.    Husejić Sanela Njemački jezik
19.    Čelebić Azra Njemački jezik
20.    Hanić Azra Engleski jezik
21.    Marić Halima Turski jezik
22.    Kodro Anela Bosanski jezik i književnost
23.    Mehić Dževada Informatika