HISTORIJAT ŠKOLE

Javna ustanova Osnovna škola Gnojnice egzistira od 1949. godine kao četverorazredna osnovna škola. Nastava se izvodila u zgradi u Carskim vinogradima, a 1958. godine škola je dislocirana u prostorije Omladinskog doma u Gnojnicama. 1968. godine napravljen je školski objekat u Gnojnicama u čijem sastavu su bile dvije učionice, a naknadno je dograđena treća u podrumskom prostoru. Škola je radila kao područno odjeljenje Osnovne škole “Šefik Obad” u Blagaju.

 Do rata školski objekat je zadovoljavao uslove potrebne za odvijanje nastavnog procesa s obzirom na tadašnji broj učenika. Od 1993. godine do danas Osnovna škola Gnojnice  radi kao samostalna  osnovna škola.

Nakon 1992. godine došlo je do promjene demografske slike stanovništva i povećanja broja učenika. Rekonstrukcija školske zgrade (bez proširivanja kapaciteta) izvršena je 1995. godine sredstvima Evropske unije; broj učenika se rapidno povećavao, a školski prostor je ostao isti.

Gradnja školske zgrade, bila je neophodna. U decembru 2014. počinje gradnja u Carskim vinogradima i  konačno na početku školske 2018/19. godine počelo je izvođenje nastave u novoj školskoj zgradi u Carskim vinogradima, koja je napravljena u skladu sa svim standardima i opremljena najsavremenijom opremom za izvođenje nastavnog procesa.